DAFTARNIAGA.MY - PEMUDAH CARA HAL EHWAL NIAGA AND

1.DAFTAR PERNIAGAAN

A.     Daftar Syarikat Sdn Bhd

B.     Daftar Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)

2SETIAUSAHA SYARIKAT (COMPANY SECRETARY) & PEGAWAI PEMATUHAN (COMPLIANCE OFFICER)

- Alamat berdaftar syarikat

- Penyediaan dan serahsimpan dokumen Syarikat

3PENGURUSAN PERAKAUNAN DAN SIMPAN KIRA

- Penyediaan akaun perniagaan - bulanan/suku tahunan/ tahunan

- Latihan & nasihat – best accounting practices

4GST

Laporan pengiraan cukai input dan output bulanan atau suku tahun

Laporan ringkasan audit

Serahsimpan borang GST 03 dan bayaran bulanan / suku tahunan

5AUDIT & PERCUKAIAN

Audit tahunan syarikat Sdn Bhd

Rancang perbelanjaan cukai

Pengiraan dan taksiran cukai individu, perkongsian, syarikat

Serahsimpan borang retan cukai – Borang E, BE, B, CP 204, C, P dan lain-lain

6PENGURUSAN ZAKAT

Pengiraan dan bayaran zakat pendapatan, wang simpanan, emas, perniagaan, dan lain-lain harta

7LAIN – LAIN PERKHIDMATAN

Pendaftaran MOF dan Syarikat Status Bumiputra

Pendaftaran EPF dan SOCSO

Daftat perniagaan PBT

Statcounter DaftarNIaga.my, We welcome vistiors to stay longer :)

statcount