By admin, 3 June, 2024

Menguruskan perniagaan dengan cara terbaik memerlukan strategi yang mantap, pengurusan yang cekap, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran. Berikut adalah beberapa langkah yang boleh diambil untuk memastikan perniagaan anda diuruskan dengan cara terbaik:

1. Rancang dengan Teliti

a. Rancangan Perniagaan
Membuat rancangan perniagaan yang jelas dan terperinci adalah langkah pertama dalam menguruskan perniagaan dengan berkesan. Rancangan ini harus merangkumi visi, misi, objektif, strategi pemasaran, analisis pasaran, dan pelan kewangan.

By admin, 3 June, 2024

Solusi Takaful yang Inovatif untuk Pemilik Perniagaan

Perkhidmatan Kami:

1- Pengaturan Pembelian dan Penjualan Saham melalui Solusi Takaful

Perlindungan Takaful yang memudahkan transisi saham dengan lancar apabila salah seorang pemilik perniagaan meninggal dunia.

Penyelesaian yang adil dan cepat untuk semua pihak yang terlibat khususnya waris keluarga.

2- Penyelesaian Pinjaman Perniagaan

Takaful yang direka khusus untuk melunaskan hutang perniagaan.
Memberikan ketenangan fikiran kepada pemilik perniagaan dan waris mereka.

3- Key Man Takaful