By admin, 3 June, 2024

Kepentingan Menunaikan Zakat Perniagaan

Menunaikan zakat perniagaan adalah tanggungjawab penting bagi setiap Muslim yang menjalankan perniagaan. Zakat perniagaan bukan sahaja merupakan kewajipan agama, tetapi juga mempunyai banyak manfaat kepada perniagaan dan masyarakat. Berikut adalah beberapa sebab mengapa menunaikan zakat perniagaan adalah penting: